บราสเทค จำหน่ายอุปกรณ์งานเชื่อมโลหะรูปแบบต่างๆ อาทิ น้ำยาประสานเส้น น้ำยาประสานผง น้ำยาเชื่อม คุณภาพดี มีหลากหลายชนิด