บริษัท บราสเทค จำกัด จำหน่ายโซ่ทองเหลือง โซ่ทองแดง คุณภาพดี ขายปลีกและส่ง หลากหลายขนาดและลวดลาย พร้อมอุปกรณ์ส่วนประดับของสร้อยหรือโซ่ เช่น ตะขอตัว m ตะขอตัว s จี้ทองเหลือง