หากท่านไม่สะดวกเดินทางมาซื้อสินค้าที่บริษัท ทางเราบริการรับสั่งซื้อทางออนไลน์ และทางโทรศัพท์ โดยมีขั้นตอนดังนี้


การสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ และออนไลน์

1. แจ้งรหัสสินค้าพร้อมรายละเอียด (ชนิดโลหะ,ขนาด,น้ำหนักที่ต้องการ) ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล จากนั้นทางร้านจะโทรแจ้งยอดชำระเงิน
ข้อมูลจำเป็นในการสั่งซื้อ

2. เมื่อท่านยืนยันการสั่งซื้อ ทางร้านจะแจ้งยอดหลังจากจัดเตรียมสินค้าเสร็จสิ้น โดยท่านสามารถเลือกชำระเงินสดที่หน้าร้าน หรือ โอนเงินผ่านทางธนาคาร
(หมายเหตุ : เนื่องจากลักษณะสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทยากที่จะจัดน้ำหนักให้เท่าพอดีกับที่ลูกค้าต้องการ ในการจัดสินค้าเพื่อส่งจริงอาจมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย แต่จะมีการชั่งน้ำหนักและแจ้งราคาตามน้ำหนักสุทธิที่ "ส่งมอบจริง" เสมอ เพื่อประโยชน์ของท่าน)

3. รับสินค้าที่หน้าร้าน หรือรอรับผ่านช่องทางการขนส่งที่ท่านเลือก
กรณีมียอดสั่งซื้อ 100 กิโลกรัมขึ้นไป ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล เราบริการส่งสินค้าฟรีถึงที่
กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด หรือไม่สะดวกมารับที่หน้าร้าน ท่านสามารถระบุช่องทางการขนส่งที่ท่านสะดวก เช่น ทางไปรษณีย์ บริษัทขนส่ง รถทัวร์-รถตู้ เครื่องบิน เป็นต้น โดยสอบถามค่าจัดส่งเพิ่มเติมกับทางบริษัท

วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี : บริษัท บราสเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 158-4-09966-5

ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี : บริษัท บราสเทค จำกัด
เลขที่บัญชี : 032-2-24250-8

กรณีโอนเงินจากต่างประเทศ
Bangkok Bank Public Company Limited
Account Name: Brastech Company Limited (Branch: Taksin Road)
Swift Code: BKKBTHBK
Account No. (Saving Account): 158-4-09966-5

*เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาแจ้งการชำระเงินของท่านผ่านทางอีเมล, แฟกซ์ หรือโทรศัพท์ พร้อมแนบหลักฐานยืนยันการชำระเงิน เช่น ใบ Pay-In Slip หรือ Print Screen หน้าจอการโอนเงิน (กรณีโอนเงินออนไลน์)


อีเมล brastechcompany@gmail.com
แฟกซ์ 02-472-1067
โทรศัพท์ 02-465-6770, 02-472-1717

แผนที่การเดินทางมาบริษัท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>